Επικοινωνία

mapΜπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους
Τηλέφωνο.: +357 22 370 002,Τηλεομοιότυπο .: +357 22 389 778

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rckmlibr@cy.net

ή να μας Γράψετε στη Διεύθυνση:
Κωνσταντινουπόλεως 8, Αρχάγγελος. Τ.Θ. 28192, CY-1304 Λευκωσία.