Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων

Η Βιβλιοθήκη μας είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα παραγγελίας άρθρων του εθνικού κέντρου τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και μπορεί να παρέχει οποιοδήποτε άρθρο αυτής της βάσης δεδομένων μετά από την ανάλογη αίτηση από λειτουργό της βιβλιοθήκης.
top_bar
Η υπηρεσία αυτή εξασφαλίζει μετά από αίτηση πλήρη κείμενα:
• άρθρων επιστημονικών περιοδικών,
• πρακτικών συνεδρίων,
• τεχνικών εκθέσεων,
• διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
• διδακτορικών διατριβών,
• βιβλίων.

Η αναζήτηση των πρωτοτύπων γίνεται σε ένα μεγάλο εύρος πηγών στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Το ΕKΤ εξυπηρετεί κάθε χρόνο χρήστες από όλη την Ελλάδα και Κύπρο, από την Ακαδημαϊκή και Επιστημονική κοινότητα, την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, το Δημόσιο τομέα, τις Βιβλιοθήκες και Κέντρα πληροφόρησης. Γίνονται περισσότερες από 7.000 παραγγελίες ανα έτος.
ekt

Διαδικασία Παραγγελίας – Γενικές Πληροφορίες

Η παραγγελία των πλήρων κειμένων μπορεί να γίνει με επίσκεψη στη βιβλιοθήκη μας.
Ο χρήστης έχοντας στα χέρια του τα βιβλιογραφικά δεδομένα, μπορεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει την αίτηση παραγγελίας πλήρων κειμένων.
Χρόνος Διεκπεραίωσης
Το προσωπικό της Υπηρεσίας επεξεργάζεται την κάθε παραγγελία τη ημέρα της υποβολής της αίτησης.
Ο συνολικός χρόνος για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ποικίλει από μία ημέρα έως τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με την πηγή που θα χρησιμοποιηθεί και τη διαδικασία που θα επιλεγεί (απλή ή επείγουσα)
Περισσότερες Πληροφορίες στα τηλέφωνα: +35722370002 και ηλεκτρονικά στο email: rckmlibr@cy.net