Συλλογές-Κατάλογος

(Επιλέξτε σύνδεσμο για να δείτε τον ανάλογο κατάλογο οπου υπάρχει.)

Έντυπες Συλλογές

  • Βιβλία

 

  • Περιοδικά

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

  • Εφημερίδες

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Συλλογές Μικροφίλμ και Ψηφιακές Συλλογές

 

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ε.Λ.Ι.Α.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΕΣ (Microfilm) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΕΣ (Microfilm) ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ